ระบบควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ - Feed Mills Process Automation System

เมื่อเราพูดถึงโรงงานผลิตอาหาสัตว์ เราคงคิดไปว่าก็คือโรงงานของพวกเขาเก่า ผลิตโดยใช้แรงงานคนมากมาย และใช้เครื่องจักรที่ล้าสมัย ซึ่งตรงกันข้ามกับความเป็นจริง


ในความเป็นจริง โรงงานที่อยู่ในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่บางแห่ง มีรายได้และกำลังการผลิตสูงกว่าที่เราคาดคิดไว้มาก พวกเขาไม่ลังเลที่จะลงทุนในระบบบริหารจัดการอย่าง ERP และโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจและจัดเตรียมการวางแผนการผลิตการจัดการสินค้าคงคลังและงานระหว่างทำที่ดีขึ้น รวมถึงการจัดการเกี่ยวกับสูตรการผลิตและการจัดการใบสั่งงาน บางรายลงทุนเพื่อปรับปรุงโรงงานผลิตของตนให้ทันสมัยโดยใช้ Process Automation System ใหม่หรืออัพเกรดระบบ Process Automation ที่มีอยู่


ทำให้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญ ยกตัวอย่างในกรณีลูกค้ารายหนึ่งของเรา พวกเขาสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ 30% เพียงแค่จากการอัปเกรดระบบอัตโนมัติของกระบวนการในโรงงานปฏิบัติการที่มีอยู่เท่านั้น


นอกจากนี้อัพเกรดระบบ ยังรวมถึงการซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่างระบบควบคุม Process Automation System และ ระบบบริหารจัดการ ERP อย่างราบรื่นและแบบเรียลไทม์ วิธีนี้จะช่วยลดจำนวนงานกระดาษซ้ำ ๆ ลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ลดเวลารอคอยและช่วยให้สามารถวางแผนได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น การเพิ่มความสามารถสามารถในการถ่ายโอนสูตรและใบสั่งงานจากระบบบริหารจัดการ ERP ไปยังระบบควบคุมอัตโนมัติ ได้โดยตรงและแบบเรียลไทม์ ซึ่งทำให้ฝ่ายฏิบัติการในโรงงานสามารถเลือกสูตรและใบสั่งงานจากภายในระบบกระบวนการอัตโนมัติเพื่อเริ่มการผลิตได้อย่างรวดเร็วและไม่ผิดพลาด เมื่อการผลิตตามใบสั่งงานแต่ละงานแล้วเสร็จสิ้น จะมีการส่งข้อมูลการผลิต การใช้วัสดุสินค้าคงคลังงานระหว่างทำและรายงานเยวกับใบสั่งงานงานจะถูกโอนกลับไปยังระบบบริหารจัดการ ERP ทันที และโดยอัตโนมัติ


ดังนั้นการติดตามการผลิตและการติดตามและการตรวจสอบประสิทธิภาพการผลิต การเชื่อมต่อข้อมูลจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ กับระบบบริหารจัดการ ERP ในระดับธุรกิจ สามารถปลดล็อก ขีดความสามารถในการดำเนินงานและอาจก่อให้เกิดประโยชน์อื่นๆ มากยิ่งขึ้น


อย่างไรก็ตาม การรับส่งข้อมูลจากอุปกรณ์การวัด และข้อมูลการผลิตผ่าน PLC, SCADA, MES และรวมเข้ากับ ERP เป็นสิ่งที่ท้าทาย จำนวนของ System Integrator ที่มีความสามารถซึ่งเข้าใจทั้ง กรับวนการผลิตอาหารสัตว์ และ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ก็มีจำนวน จำกัด เช่นกัน การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ Process Automation ที่เหมาะสม จะสามารถช่วยลดต้นทุนในการทำโครงการ ลดการใช้ทรัพยากรและเวลาในการส่งมอบโครงการทั้งหมด และความรู้ในการผลิตอาหารสัตว์ จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน


InControl เป็น System Integrator ซึ่งมีความสามารถใน Feed Mills Manufacturing & Process Automation System รวมถึง PLC, SCADA, MES และ ERP เรามีโครงการที่ประสบความสำเร็จที่พิสูจน์แล้วกับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ หลายแห่ง์


โปรดดูหน้าจอตัวอย่างจากโครงการบางส่วนของเรา

When we are talking about Thailand Feed Mills factory, our perception would be that their factories are old, manually operated and labor intensive, which is somehow, contrast with the real case.


In facts, those factories belong to some massive group of companies. Their revenues and production capacities are far more higher than we can expected.


They are not hesitated to Invest in ERP system and IT infrastructure to improve their Business Process Efficiency and to provide better Production Planning, Inventory Management and Work in Progress also including Recipe and Work Order Management.


Some of them, invest to Modernize their production facilities by employing new Process Automation System or upgrade their existing Process Automation System. As a result, they can significantly improve efficiency of productions. In one of our client cases, they can increase production capacity by 30% from only upgrading the Process Automation System in their existing operating facilities.


However, there is another massive potential benefit to seamlessly and in real time synchronize information between Process Automation System and ERP. This will reduce numbers of repetitive paper works, reduce human errors, lower waiting time and enable better planning. For example, Recipe and Work Order from ERP can be transferred directly and real time to Process Automation System, plant operators can then pick and choose Recipe and Work Order from within the Process Automation System to start production, once each job completed, production information, materials usage, inventory, work in progress and Batch report will be transferred back to ERP immediately and automatically. So, Production Tracking and Tracing and Monitoring of Production Performance will also be available.


Availability of information from the Feed Mills production plants to ERP in Business Levels and vice versa can unlock operations capabilities and could bring even more benefits but how to get the information from measuring devices, events and actions through PLC, SCADA, MES and integrate with ERP is challenging.


The numbers of capable System Integrators who understand both Process Automation System and Feed Mills Manufacturing are also very limited. Selection of the right Process Automation Software can help reduction of the total project cost, resource and project delivery time. And knowledge in Feed Mills Manufacturing will ensure the clients will capture the most benefits out of the investment.


InControl is a System Integrator, also capable in Feed Mills Manufacturing & Process Automation System including PLC, SCADA, MES and ERP integration. We have some proven successful projects with some leading Group of Companies in the Feed Mills Industry. Please find some example screens from some of our projects.Intake

Intake

Hammer Mill

Mixing & Batching

Pelleting

Packing

Featured Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic